Szkoła 2023

X Wolna szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego

Czerwiec 2023

Panel dyskusyjny Zaangażowanie i sprawczość. Szanse, możliwości i bariery w działalności młodzieży na rzecz regionu

6 czerwca 2023, godz. 930-1130, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Konferencyjne 

Moderatorzy: prof. dr hab. Bogusław Dziadzia (UŚ), mgr Stanisław Kubicius (Starostwo Powiatowe)

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych (Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie)

Warsztaty Kreatywne rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie decyzji

6 czerwca 2023, godz. 800-930 oraz 15 czerwca, godz. 900-1030, na terenie szkół ponadpodstawowych

Prowadząca: dr Katarzyna Jas (UŚ)

Uczestnicy: uczniowie Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynieoraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

Warsztaty Muzyczne inspiracje

13 czerwca 2023, godz. 855-1035 i 1150-1235 oraz 16 czerwca 2023, godz. 800-940 i 950-1130, na terenie szkół podstawowych w Ustroniu

Prowadząca: dr Renata Raszka (UŚ)

Uczestnicy: uczniowie 7 i 8 klas Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu oraz Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu

Spektakl Zaaranżowane małżeństwo

20 czerwca 2023, godz. 10.30-12.00, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Przygotowanie: Grupa Teatralna „Otwarta Scena – Bajkarze”

Uczestnicy: uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

Duchowość alternatywna na Śląsku Cieszyńskim – konteksty pedagogiczne, 29 marca 2023 

Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Cieszyn

 Praca naukowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”: Programy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX w. do lat 70. XX w. (nr projektu NdS/529030/2021/2021) kwota dofinansowania 581.147,00 PLN całkowita wartość projektu 581.147,00 PLN

X Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego 

Konferencja online

Duchowość alternatywna na Śląsku Cieszyńskim – konteksty pedagogiczne

14.30 – otwarcie obrad

dr. hab. Marek Rembierz, prof. UŚ, dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ

14.40-15.10 – ks. prof. dr hab. Janusz Mariański: Nowa duchowość jako społeczny i kulturowy megatrend 

15.10-15.40 – dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH: Edukacyjne programy odnowy świata i człowieka na Śląsku Cieszyńskim – kontekst alternatywnej duchowości

15.40-16.10 – prof. dr hab. Zenon Gajdzica: Nowe w pedagogice, a może „dobrze” zapomniane stare – o dwóch koncepcjach edukacji w opracowaniach ewangelickich nauczycieli Jana Kubisza i Jana Bystronia 

16.10-16.25 – dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ: Pedagogia indywidualności Jana Szczepańskiego w kontekście tradycji religijnych i nurtów duchowości na Śląsku Cieszyńskim

16.25-16.40 – dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ: Wychowanie w służbie odrodzenia narodowego. Przypadek Józefa Chobota

16.40-17.00 – dyskusja