Szkoła 2023

Wyniki konkursu fotograficznego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Wyniki konkursu „Jakiegokolwiek nieba chcesz dotknąć”, kierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (średnich i zawodowych) z obszaru powiatu cieszyńskiego, mającego na celu odnajdywanie fotograficznych interpretacji ukazujących wyjątkowość ziemi cieszyńskiej w kontekście jej walorów naturalnych, historii i tradycji oraz potencjału społecznego i kulturowego.

Organizatorzy konkursu, którym była Wolna Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego wraz fundatorem nagród Starostwem Powiatu Cieszyńskiego, informują, iż 

pierwsze miejsce zdobyła praca pt. „ Dwa wyznania, jedno niebo”, której autorem jest Stanisław Kasperek z II LO imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie,

drugie miejsce zdobyła praca pt. „Brama Troi” autorstwa Natalii Hławiczki z liceum ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie,

trzecie miejsce zajęła praca pt. „Ta granica moim niebem”, której autorką jest Marta Dzięgiel z II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.

Nagrody laureatom konkursu będą wręczone podczas sesji Rady Powiatu w Cieszynie 30 stycznia 2024 (wtorek) o godzinie 13.00. Starostwo Powiatowe w Cieszynie sala sesyjna.

Inspiracją dla uczestników konkursu była myśl słynnego socjologa, profesora Jana Szczepańskiego (patrona Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych): „Najpierw chciało się wejść na szczyt, by dotknąć ręką nieba. I to już pozostało na całe życie – jakiegokolwiek nieba chcesz dotknąć, musisz wejść na szczyt, to znaczy pokonać swoją słabość, zmęczenie, zniechęcenie, musisz chcieć i potrafić. Piąć się mozolnie kamienistym zboczem lub brnąć w buczynowym liściu i wierzyć, że nagle las się skończy, wzejdzie łąka na grzbiecie i świat się otworzy daleki – ale niebo, to, dla którego się męczyłeś, odsunie się znowu wysoko, aż wreszcie zrozumiesz kiedyś, że nieba nigdy nie dotkniesz.” (Jan Szczepański, Korzeniami wrosłem w ziemię, Ustroń 2013, s. 17.)

Konkurs odbywał się pod patronatem portalu OX.PL

Serdecznie gratulujemy!

SESJA NAUKOWA 23.10.2023

W dniu 23 października 2023 roku w ustrońskiej „Prażakówce” (ulica Daszyńskiego 28) o godzinie 9.30 zostanie zorganizowana sesja w ramach X edycji Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego (WSNFiS). Podczas sesji wykłady zaprezentują;

dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ:Amicus librorum.O bibliotece jako dziedzictwie kultury duchowej i intelektualnej, przestrzeni twórczości naukowej i sferze aktywności dydaktycznej”

dr Renata Czyż: „Filozofia, psychologia i rozwiązania alternatywne… Nietypowe lektury w bibliotekach prywatnych na Śląsku Cieszyńskim na przykładzie księgozbiorów Juliana Ochorowicza i Jana Wantuły”.

dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ: 10-lecie Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych w fotografii i wspomnieniach

Andrzej Piechocki: Kilka słów o wystawie Zbigniewa Niemca ” Co zostanie ze świata, który był nam bliski”

Około godziny 13.00 planujemy uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem Prof. Jana Szczepańskiego w Ustroniu.Tegoroczna sesja poświęcona jest książce, dlatego serdecznie zapraszamy przede wszystkim miłośników czytania, bibliofilów, osoby, które nie wyobrażają sobie życia bez książki. Organizatorami WSNFiS są Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie oraz Wydział Nauk Społecznych), Powiat Cieszyński, Miasto Ustroń, Miasto Cieszyn. Zapraszamy. 

____________________________________

X Wolna szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego

Czerwiec 2023

Panel dyskusyjny Zaangażowanie i sprawczość. Szanse, możliwości i bariery w działalności młodzieży na rzecz regionu

6 czerwca 2023, godz. 930-1130, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Konferencyjne 

Moderatorzy: prof. dr hab. Bogusław Dziadzia (UŚ), mgr Stanisław Kubicius (Starostwo Powiatowe)

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych (Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie)

Warsztaty Kreatywne rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie decyzji

6 czerwca 2023, godz. 800-930 oraz 15 czerwca, godz. 900-1030, na terenie szkół ponadpodstawowych

Prowadząca: dr Katarzyna Jas (UŚ)

Uczestnicy: uczniowie Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynieoraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

Warsztaty Muzyczne inspiracje

13 czerwca 2023, godz. 855-1035 i 1150-1235 oraz 16 czerwca 2023, godz. 800-940 i 950-1130, na terenie szkół podstawowych w Ustroniu

Prowadząca: dr Renata Raszka (UŚ)

Uczestnicy: uczniowie 7 i 8 klas Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu oraz Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu

Spektakl Zaaranżowane małżeństwo

20 czerwca 2023, godz. 10.30-12.00, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Przygotowanie: Grupa Teatralna „Otwarta Scena – Bajkarze”

Uczestnicy: uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

Duchowość alternatywna na Śląsku Cieszyńskim – konteksty pedagogiczne, 29 marca 2023 

Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Cieszyn

 Praca naukowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”: Programy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX w. do lat 70. XX w. (nr projektu NdS/529030/2021/2021) kwota dofinansowania 581.147,00 PLN całkowita wartość projektu 581.147,00 PLN

X Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego 

Konferencja online

Duchowość alternatywna na Śląsku Cieszyńskim – konteksty pedagogiczne

14.30 – otwarcie obrad

dr. hab. Marek Rembierz, prof. UŚ, dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ

14.40-15.10 – ks. prof. dr hab. Janusz Mariański: Nowa duchowość jako społeczny i kulturowy megatrend 

15.10-15.40 – dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH: Edukacyjne programy odnowy świata i człowieka na Śląsku Cieszyńskim – kontekst alternatywnej duchowości

15.40-16.10 – prof. dr hab. Zenon Gajdzica: Nowe w pedagogice, a może „dobrze” zapomniane stare – o dwóch koncepcjach edukacji w opracowaniach ewangelickich nauczycieli Jana Kubisza i Jana Bystronia 

16.10-16.25 – dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ: Pedagogia indywidualności Jana Szczepańskiego w kontekście tradycji religijnych i nurtów duchowości na Śląsku Cieszyńskim

16.25-16.40 – dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ: Wychowanie w służbie odrodzenia narodowego. Przypadek Józefa Chobota

16.40-17.00 – dyskusja