Szkoła 2023

Duchowość alternatywna na Śląsku Cieszyńskim – konteksty pedagogiczne

Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Cieszyn

 Praca naukowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”: Programy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX w. do lat 70. XX w. (nr projektu NdS/529030/2021/2021) kwota dofinansowania 581.147,00 PLN całkowita wartość projektu 581.147,00 PLN

X Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego 

29 marca 2023 

Konferencja online

Duchowość alternatywna na Śląsku Cieszyńskim – konteksty pedagogiczne

14.30 – otwarcie obrad

dr. hab. Marek Rembierz, prof. UŚ, dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ

14.40-15.10 – ks. prof. dr hab. Janusz Mariański: Nowa duchowość jako społeczny i kulturowy megatrend 

15.10-15.40 – dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH: Edukacyjne programy odnowy świata i człowieka na Śląsku Cieszyńskim – kontekst alternatywnej duchowości

15.40-16.10 – prof. dr hab. Zenon Gajdzica: Nowe w pedagogice, a może „dobrze” zapomniane stare – o dwóch koncepcjach edukacji w opracowaniach ewangelickich nauczycieli Jana Kubisza i Jana Bystronia 

16.10-16.25 – dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ: Pedagogia indywidualności Jana Szczepańskiego w kontekście tradycji religijnych i nurtów duchowości na Śląsku Cieszyńskim

16.25-16.40 – dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ: Wychowanie w służbie odrodzenia narodowego. Przypadek Józefa Chobota

16.40-17.00 – dyskusja