Konferencja 2016

WOLNA SZKOŁA NAUK FILOZOFICZNYCH I SPOŁECZNYCH PROFESORA JANA SZCZEPAŃSKIEGO
10 – 13 października 2016

PROGRAM SZKOŁY 2016

PROGRAM Ustroń – 12 X 2016

PROGRAM Cieszyn – 13 X 2016

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, która odbędzie się w dniach 10-13 października 2016 roku w Cieszynie, Ustroniu oraz Stonawie. Zmiana nazwy (dwie poprzednie edycje nosiły nazwę: Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego) wynika z bezpośredniego nawiązania do idei głoszonej przez Profesora Jana Szczepańskiego, a sama idea takiej Szkoły jest współczesną formą realizacji jego marzenia o „wolnej szkole nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu”, o którym pisał – pod datą 8 I 1940 – w swych „Dziennikach”. Wysunął w nich ideę powołania w Ustroniu takiej szkoły, jako stałego i istotnego elementu życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim: „A może uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu. Droga do realizacji tych marzeń jest jedna: Praca”. Ideę szkoły z „Dzienników” wydobył i skutecznie upowszechnił w środowisku lokalnym i akademickim prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec, który dokonał edycji „Dzienników”, a aktualnie jest Przewodniczącym Komitetu Naukowego Szkoły i jej Honorowym Rektorem.

Do udziału w Szkole zapraszamy socjologów, filozofów, pedagogów, historyków, antropologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin, zainteresowanych twórczością profesora Jana Szczepańskiego. Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji naukowej (10-11 października), która będzie jednym z elementów Szkoły. Proponujemy następujące obszary tematyczne:

1) Współczesne problemy socjologii

2) Socjologia i jej interdyscyplinarność

3) Ustroński mikroświat Profesora Jana Szczepańskiego w świetle semiotyki

4) Cieszyńskie pogranicze kulturowe – wpływy i zapożyczenia

5) Kultura ludowa i jej wartości narodowe

6) Sytuacja kulturowa, społeczna i edukacyjna polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu

Program Szkoły obejmuje także wykłady zaproszonych gości, warsztaty metodologiczne, panel z udziałem samorządowców oraz panel filozoficzny.

Na zgłoszenia wraz z abstraktami (do 1000 znaków) czekamy do 30 sierpnia 2016 roku. Wypełniony formularz prosimy przesłać na następujący adres: andrzej.kasperek@us.edu.pl

Informacja o akceptacji wystąpienia zostanie przekazana drogą elektroniczną do 15 września 2016 roku. Artykuły zostaną opublikowane w III tomie serii „W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego”.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Andrzej Kasperek   

Poniżej w formacie word oraz pdf pliki z kartą zgłoszenia:

Konferencja_zaproszenie_2016

Konferencja_zaproszenie_2016

Organizator

Powiat Cieszyński
Miasto Cieszyn
Miasto Ustroń
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
Kongres Polaków w Republice Czeskiej

 

Patronat Honorowy

Artur Szczepański
Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego
Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego
Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna
Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. zw. dr hab. Antoni Różalski – JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej

Patronat

Komitet Nauk Filozoficznych PAN
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
Komitet Nauk Socjologicznych PAN
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Cieszynie i w Ustroniu
Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Łodzi
Kongres Polaków w Republice Czeskiej

  

Komitet Naukowy

prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec
– przewodniczący
prof. Margaret S. Archer
prof. dr hab. Piotr Gutowski
dr hab. prof. ATH Ewa Jurczyńska-McCluskey
dr hab. prof. UŚ Dariusz Kubok
prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki
prof. zw. dr hab. Władysław Markiewicz
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
dr hab. prof. UŁ Paweł Starosta
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss
prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy
dr hab. prof. UKSW Krzysztof Wielecki

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. Andrzej Kasperek – przewodniczący
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur
dr hab. Bogusław Dziadzia
dr hab. Marek Rembierz
dr hab. Anna Szafrańska-Gajdzica
dr Józef Szymeczek
mgr Piotr Gruchel
mgr Marta Kmeť
mgr Danuta Koenig
mgr Stanisław Kubicius
mgr Henryk Pieszka

 Sekretarze LSNFiS

mgr Edyta Diakowska-Kohut – przewodnicząca
dr Magdalena Bełza
mgr Magdalena Szadkowska

Kontakt:
Bieżące informacje o organizowanej konferencji będą dostępne na stronie internetowej:

Adres do korespondencji:
Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego
dr hab. Andrzej Kasperek
Bielska 62,
43-400 Cieszyn