Konferencja 2018

Link archiwalny,
Informacje o konferencji z 2018 roku.


WOLNA SZKOŁA NAUK FILOZOFICZNYCH I SPOŁECZNYCH PROFESORA JANA SZCZEPAŃSKIEGO
8 – 9 października 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, która odbędzie się w dniach 8-11 października 2018 roku w Cieszynie, Ustroniu oraz Czeskim Cieszynie. Sama idea takiej Szkoły jest współczesną formą realizacji marzenia profesora Szczepańskiego o „wolnej szkole nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu”, o którym pisał – pod datą 8 I 1940 – w swych „Dziennikach”. Wysunął w nich ideę powołania w Ustroniu takiej szkoły jako stałego i istotnego elementu życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim: „A może uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu. Droga do realizacji tych marzeń jest jedna: Praca”. Ideę szkoły z „Dzienników” wydobył i skutecznie upowszechnił w środowisku lokalnym i akademickim prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec, który dokonał edycji „Dzienników”, a aktualnie jest Przewodniczącym Komitetu Naukowego Szkoły i jej Honorowym Rektorem.
Do udziału w Szkole zapraszamy socjologów, filozofów, pedagogów, historyków, antropologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin, zainteresowanych twórczością profesora Jana Szczepańskiego. Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji naukowej (8-9 października), która będzie jednym z elementów Szkoły. Proponujemy następujące obszary tematyczne:
1) Znaczenie spuścizny pisarskiej Profesora Jana Szczepańskiego
2) Śląsk Cieszyński po obu stronach Olzy w latach 1918-2018: przemiany społeczno-polityczne, ekonomiczne i kulturowe
3) Problemy szkolnictwa wyższego w Polsce
4) Socjologiczne problemy Śląska
5) Kultury na pograniczu

Program Szkoły obejmuje także wykłady zaproszonych gości i warsztaty metodologiczne.
Na zgłoszenia wraz z abstraktami (do 1000 znaków) czekamy do 20 września 2018 roku. Wypełniony formularz prosimy przesłać na następujący adres: andrzej.kasperek@us.edu.pl
Informacja o akceptacji wystąpienia zostanie przekazana drogą elektroniczną do 25 września 2018 roku. Artykuły zostaną opublikowane w V tomie serii „W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego”.

Karta zgłoszenia:
Konferencja_WSNFiS_zaproszenie_2018 (format pdf)

 

Organizatorzy

Powiat Cieszyński
Miasto Cieszyn
Miasto Ustroń
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej

Patronat Honorowy

Artur Szczepański
Jerzy Buzek
– poseł do Parlamentu Europejskiego
Jan Olbrycht
– poseł do Parlamentu Europejskiego
Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna
Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń
– JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
– JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. zw. dr hab. Antoni Różalski
– Przewodnicząca Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej
– dr hab. Dorota Misiejuk prof. UwB

Patronat

Komitet Nauk Filozoficznych PAN
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
Komitet Nauk Socjologicznych PAN
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Oddział w Cieszynie
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Oddział w Cieszynie i w Ustroniu
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Oddział w Łodzi
Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Komitet Naukowy

prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec
– przewodniczący
prof. Margaret S. Archer
prof. dr hab. Piotr Gutowski
dr hab. prof. ATH Ewa Jurczyńska-McCluskey
dr hab. prof. UŚ Dariusz Kubok
prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
dr hab. prof. UŁ Paweł Starosta
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss
prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy
dr hab. prof. UKSW Krzysztof Wielecki

Komitet Organizacyjny

dr hab. Andrzej Kasperek
– przewodniczący
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
dr hab. Bogusław Dziadzia
dr hab. Marek Rembierz
dr Józef Szymeczek
mgr Piotr Gruchel
mgr Marta Kmeť
mgr Danuta Koenig
mgr Stanisław Kubicius
mgr Henryk Pieszka

Sekretarze WSNFiS

dr Malwina Rolka
mgr Katarzyna Szkaradnik

Kontakt:
Bieżące informacje o organizowanej konferencji będą dostępne na stronie internetowej:

Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego


Adres do korespondencji:
Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego
dr hab. Andrzej Kasperek
ul. Bielska 62,
43-400 Cieszyn