Panel 2018

Panel dyskusyjny

10.10.2018 (środa)

09.15Otwarcie WSNFiS dla młodzieży (Centrum Konferencyjne UŚ WEiNOE w Cieszynie)

09.30-12.00 – Panel dyskusyjny nt. Kultura regionalna w życiu młodego pokolenia – balast przeszłości czy kapitał na przyszłość

_________________________________________________________________________________

Panel z 2017 roku

18 X 2017 (środa)

09.15Otwarcie WSNFiS dla młodzieży – Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Cieszynie mgr Piotr Gruchel (Centrum Konferencyjne UŚ WEiNOE w Cieszynie)

09.30-12.00 – Panel dyskusyjny Drogi do sukcesu w działalności publicznej i prywatnej z udziałem: Tadeusza Farny, Doroty Kohut, Anny Wójcik-Pruszyńskiej oraz Mariusza Wałacha. Moderatorzy: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz

_________________________________________________________________________________

Panel z 2016 roku
10 października 2016
godz. 15.15


Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu

Temat:
Aktualne problemy pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim w działalności samorządowej i centralnej. Dyskutowane będą kwestie  m.in. swobodnego przepływu kapitału, osób, towarów i usług, bezpieczeństwa, zwalczania przestępczości, zarządzania kryzysowego, migracji, mniejszości narodowych, dostępu do informacji publicznej, roli wybitnych jednostek (osobowości) w rozwiązywaniu problemów pogranicza.

Udział zapowiedzieli: samorządowcy z lewego brzegu Olzy, Stanisław Folwarczny – wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna, Andrzej Feber – wójt Stonawy, Roman Wróbel – wójt Bystrzycy oraz Ryszard Macura – burmistrz Cieszyna, Ireneusz Szarzec – burmistrz Ustronia, Andrzej Kondziołka – wójt Zebrzydowic.

Moderatorzy panelu:
dr hab. Marek Rembierz, mgr Stanisław Kubicius.

___________________________________________________

 

 

Panel z 2015 roku

10.10.2015
15.15-17.15 – MDK „Prażakówka” w Ustroniu
(Moderatorzy: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz)

Dyskusja składać się będzie z czterech części.

Część I – każdy z uczestników proszony będzie o wypowiedź na powyższy temat. Czas wypowiedzi – 5 minut.

Część II – każdy z uczestników, na podstawie własnych spostrzeżeń i doświadczeń dotyczących obecnych zadań i kompetencji samorządu terytorialnego, proszony będzie o odpowiedź na pytanie: czy decentralizacja władzy publicznej prowadzona po 1990 roku osiągnęła właściwy poziom? Czas odpowiedzi – 5 minut.

Część III – uczestnikom przysługuje prawo skomentowania wypowiedzi innych uczestników oraz zadawania im pytań. Czas trwania 15-20 minut.

Część IV – osoby spośród publiczności będą mogły zadawać pytania zaproszonym samorządowcom i gościom biorącym udział w panelu. Czas trwania 15-20 minut.