Program szkoły 2018

Program V Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego

08.10.2018 (poniedziałek)

9.00 – Otwarcie WSNFiS (Centrum Konferencyjne WEiNoE UŚ, Cieszyn, ul. Bielska 62)

9.00 – 10.00 – Powitanie gości: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz

Wystąpienia okolicznościowe:

prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec – Honorowy Rektor WSNFiS; Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego; Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń; Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna; prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów; dr hab. Paweł Starosta prof. nadzw. UŁ – Prorektor ds. Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr hab. Marek Rembierz: prezentacja książki W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom IV oraz książki Spotkania filozoficzno-socjologiczne na pograniczu w ramach Polsko-Czeskiej Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego

9.45-10.00 – otwarcie wystawy koronek Józefa Golca

10.00-10.45 – Wykład inauguracyjny:

prof. zw. dr hab. Jerzy Bartmiński: Polski etos narodowy: szlachecki, chłopski, miejski…?

10.45-11.15 – Przerwa kawowa

11.15-12.45 – Wykłady Mistrzów:

11.15-12.00 – prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek: Między rozumem szlachetnym a furią. O człowieku zranionym

12.00-12.45 – prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński: Od jaskini Platona do fizyki kwantowej

Dyskusja

13.00-13.30 – Przejazd autokarem do Ustronia

13.30-13.45 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Prof. Jana Szczepańskiego

13.45-14.45 – Obiad (pierogarnia „U Aniołów”, Ustroń, ul. Grażyńskiego 2)

15.30-17.00 – I dzień konferencji (MDK „Prażakówka”, Ustroń, ul. Daszyńskiego 28)

15.30-16.00 – prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj: Humanizacja technologii czy dehumanizacja badań socjologicznych?. Wiodące wyzwania dla socjologów w dobie cywilizacji algorytmów

16.00-16.30 – dr hab., prof. nadzw. UHP Wiesław Wójcik: Paradoksy nauczania uniwersyteckiego i badań naukowych w teorii i praktyce

16.30-17.00 – prof. UJ dr hab. Wiesław Gumuła: Społeczny kontekst finansów i gospodarki  

Dyskusja

17.30-19.45 – Promocja książki ks. prof. Janusza Mariańskiego Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017: (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych) Moderator: dr hab. Marek Rembierz – (Muzeum Ustrońskie, ul. Hutnicza 3, Ustroń).

Na temat twórczości ks. prof. zw. dra hab. Janusza Mariańskiego głos zabiorą: prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, prof. dr hab. Urszula Swadźba, dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH, dr hab. Paweł Starosta prof. nadzw. UŁ, dr hab., prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. nadzw. UHP Wiesław Wójcik, dr hab. Andrzej Kasperek

20.00 – Uroczysta kolacja (hotel Wilga, Zdrojowa 7, Ustroń)

09.10.2018 (wtorek)

9.00-11.00 – II część konferencji („Wilga”, ul. Zdrojowa 7, Ustroń) –

9.00-9.30 – dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ: Biografia i doświadczenie pokoleniowe

9.30-9.50 – dr Katarzyna Waniek: Zagraniczne wyjazdy edukacyjne jako forma emancypacji

9.50-10.10 – dr Iza Desperak: Kobieca specyfika kultury Śląska Cieszyńskiego

10.10-10.30 – dr inż. Barbara Szczepańska: Rytuały pogrzebowe w pamięci mieszkańców obszarów wiejskich Dolnego Śląska

  1. 30-10.50 – mgr Katarzyna Szkaradnik: Jana Wantuły eksplorowanie obrzeży archiwum

Dyskusja

11.15-11.30 – Przerwa kawowa

11.30-13.30 – Warsztaty metodologiczne: dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ, dr Katarzyna Waniek

13.30-14.30 – obiad („Wilga” Ustroń)

14.30-15.00 – przejazd autokarem z Ustronia do Czeskiego Cieszyna

15.00- 18.00 – Polskie Gimnazjum im. J. Słowackiego (Havlíčkova 213/13,Český Těšín)

15.00-15.30 – Koncert chóru Collegium Iuvenum

15.30-18.00 – III część konferencji

15.30-16.00 – ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański: Wartości codzienne i podstawowe w świadomości młodzieży maturalnej w Puławach

16.00-16.30 – prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki: Istota różnicy między kulturą regionalną i masową

16.30-16.50 – dr Maria Pleskaczyńska: Wewnętrzność, nadzieja i beznadzieja. Konflikt i bliskość myśli Jana Szczepańskiego i Henryka Elzenberga

16.50-17.10 – mgr Iwona Majchrzak: Działalność Jana Szczepańskiego w Komitecie Badań i Prognoz „Polska 2000” PAN w latach 1969-1984

17.10-17.30 – lic. Łukasz Kominek: Powstanie euroregionu Śląsk Cieszyński jako przykład wsparcia współpracy transgranicznej

Dyskusja

18.00 – Powrót do Cieszyna i Ustronia

 

10.10.2018 (środa)

09.15Otwarcie WSNFiS dla młodzieży (Centrum Konferencyjne UŚ WEiNOE w Cieszynie)

09.30-12.00 – Panel dyskusyjny nt. Kultura regionalna w życiu młodego pokolenia – balast przeszłości czy kapitał na przyszłość

12.00-12.30 – Obiad (stołówka studencka UŚ)

12.35-14.00 – Warsztaty dla uczniów

14.05 – Zakończenie

 

11.10.2018 (czwartek)

10.00 – Otwarcie WSNFiS (Ustroń, SP nr 1?)

10.15-11.00 – Wykład inauguracyjny prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec (Uniwersytet Ostrawski) 11.15-

11.15-12.45 – Warsztaty dla uczniów

12.50-13.20 – Obiad (stołówka SP nr 1 w Ustroniu)

13.25 – Zakończenie