Program szkoły 2019

Tegoroczna V edycja
Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych
im. prof. Jana Szczepańskiego
odbędzie się w dniach 21-24 października 2019
w Cieszynie, Ustroniu i Czeskim Cieszynie

21.10.2019 (poniedziałek)

9.00 – Otwarcie WSNFiS (Zamek Cieszyn)

9.00 – 9.45 – Powitanie gości: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz

Wystąpienia okolicznościowe:
prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec – Honorowy Rektor WSNFiS; Mieczysław Szczurek – Starosta Powiatu Cieszyńskiego; Przemysław Korcz – Burmistrz Miasta Ustroń; Gabriela Staszkiewicz – Burmistrz Miasta Cieszyna; dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW – Dyrektor Instytutu Socjologii UKSW; prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ;  dr hab. Krzysztof Bąk – Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ;

dr hab. Marek Rembierz: prezentacja książki W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom V oraz książki W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom VI ( Wywiady wokół prof. Jana Szczepańskiego)

9.45-10.00 – akcent muzyczny

10.00-10.45 – Wykład inauguracyjny:

prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht: Czy jest możliwe i potrzebne wychowanie do bezinteresowności?

10.45-11.15 – Przerwa kawowa

11.15-12.45 – Wykłady Mistrzów:

11.15-12.00 – prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki: O Profesorze Janie Szczepańskim – Uczonym, Osobie wielostronnie zaangażowanej i mądrej, ważnej w moim życiu

12.00-12.45 – dr hab. Marek Rembierz: Między erozją ideałów i etosu pedagogiki w XX wieku a odkrywaniem źródeł twórczego (samo)wychowania – pedagogiczne poszukiwania i metapedagogiczne obrachunki Jana Szczepańskiego

Dyskusja

13.15-14.15 – Obiad (Zamek Cieszyn)

14.30-16.30 – Promocja książki prof. Katarzyny Olbrycht Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie. Spotkanie poprowadzi dr hab. Dorota Sieroń (Zamek Cieszyn)

16.30-16.45 – przerwa kawowa

16.45-17.30 – Uliczka Cieszyńskich Kobiet (oprowadza Władysława Magiera)

17.30-19.00 Spacer po Cieszynie (oprowadza prof. Daniel Kadłubiec)

19.00 – Uroczysta kolacja

22.10.2019 (wtorek)

9.00-12.00 – II dzień obrad (Ustroń, aula w SP nr 1)

9.00-10.00 – Nadanie imienia prof. Jana Szczepańskiego auli w SP nr 1 w Ustroniu

10.00-12.00 – referaty

10.00-10.30 – prof. dr Zdeněk R. Nešpor, Ph. D: Naboženství a stát: Česká republika, Polsko, Slovensko
10.30-11.00 – ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański: Odrodzenie moralne społeczeństwa polskiego w refleksji socjologicznej Jana Szczepańskiego
11.00-11.30 – dr Katarzyna Szkaradnik: Pisanie i czytanie historii Śląska Cieszyńskiego w świetle korespondencji Józefa Pilcha

11.30-11.45 – Anna Gluza: Kilka uwag o zawartości Dzienników Jana Szczepańskiego z lat 1969-1976 i przygotowaniach do wydania III tomu

11.45-12.00 – dyskusja

12.00-13.30 – wizyta w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Ustroniu Nierodzimiu

13.30-13.45 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Prof. Jana Szczepańskiego

13.45-14.45 – Obiad (pierogarnia „U Aniołów”, Ustroń, ul. Grażyńskiego 2)

14.45-15.30 – przejazd autokarem z Ustronia do Ligotki Kameralnej

18.00 – Powrót do Cieszyna i Ustronia

09.00-12.00
23.10.2019 (środa)
Panel dyskusyjny
Udział młodego pokolenia w życiu publicznym
(Centrum Konferencyjne, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62).
Moderują mgr Stanisław Kubicius i dr hab. Marek Rembierz
Udział wezmą:
Grzegorz Cymorek – Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec,
Janusz Hudziec – Radny Powiatu Cieszyńskiego, Wiceprezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego,
Christian Jaworski – Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, Prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego,
Petr Kantor – Współzałożyciel Stowarzyszenia Transgranicznego Centrum Wolontariatu, Prezes Fundacji Laja,
Szymon Słupczyński – Radny Miasta Cieszyna, Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna „Siła”.