Konferencja 2014

      Serdecznie zapraszamy do udziału w I Letniej Szkole Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, która odbędzie się w ­dniach 8-11 września 2014 roku w Cieszynie oraz Ustroniu. Idea tej Szkoły jest próbą realizacji marzenia profesora Jana Szczepańskiego, który w swoich „Dziennikach” (8 I 1940) wysunął ideę jej powołania w Ustroniu. W zamierzeniu Profesora Szkoła ta miała stać się trwałym i istotnym elementem życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim. Jan Szczepański pisał: „Będziemy mieli w Ustroniu dwie rzeczy cenne: bibliotekę i muzeum. A może uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu. Droga do realizacji tych marzeń jest jedna: Praca”.

Zadaniem, które spełnić ma Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych jest popularyzacja dzieła profesora Jana Szczepańskiego, jednego z najsłynniejszych polskich socjologów, uczonego urodzonego w Ustroniu i tak mocno związanego z Ziemią Cieszyńską. Do udziału w Szkole zapraszamy socjologów, pedagogów, filozofów, antropologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin, zainteresowanych twórczością profesora Jana Szczepańskiego. Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji naukowej, która będzie jednym z elementów Szkoły. Tematyka wystąpień powinna nawiązywać do dzieła profesora Szczepańskiego. Program Szkoły obejmuje także wykłady zaproszonych gości, warsztaty (metodologiczne, międzykulturowe, edukacyjne, artystyczne), panel z udziałem samorządowców. Sama konferencja odbędzie się w dniach 8-9 września w Cieszynie i Ustroniu.

Mamy nadzieję, że Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń akademickich i kulturalnych organizowanych na Śląsku Cieszyńskim. Mamy zarazem nadzieję, że dobrze przysłuży się integracji dziedzin wiedzy w kontekście refleksji i analizy filozoficznej. Nazwa Szkoły trafnie ukazuje integralne powiązanie dziedzin wiedzy, dla których badań niezbywalną podstawą jest rzetelna refleksja nauk filozoficznych. O tej zasadniczej roli analiz filozoficznych przekonuje aktywność naukowa profesora Szczepańskiego, magistra filozofii, którego twórczość przesycona jest filozoficzną refleksją.

Na zgłoszenia wraz z abstraktami (do 1000 znaków) czekamy do 15 lipca 2014 roku. Wypełniony formularz prosimy przesyłać na następujący adres:
andrzej.kasperek@us.edu.pl
Informacja o akceptacji wystąpienia zostanie przekazana drogą elektroniczną do 31 lipca 2014. Artykuły zostaną opublikowane w recenzowanej pracy zbiorowej.

 

Organizator

Powiat Cieszyński
Miasto Cieszyn
Miasto Ustroń
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wy-dział Zamiejscowy w Cieszynie
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej

Patronat Honorowy

Artur Szczepański
Jerzy Buzek
– poseł do Parlamentu Europejskiego
Jan Olbrycht
– poseł do Parlamentu Europejskiego
Jerzy Nogowczyk
– Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Stanisław Kubicius
– Przewodniczący Rady Powiatu
Mieczysław Szczurek
– Burmistrz Miasta Cieszyna
Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
– JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
– JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
– JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
– Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej

Patronat

Komitet Nauk Filozoficznych PAN
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
Komitet Nauk Socjologicznych PAN
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Cieszynie i w Ustroniu
Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Łodzi
Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Komitet Naukowy

prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec
– przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Gutowski
dr hab. prof. ATH Ewa Jurczyńska-McCluskey
dr hab. prof. UŚ Dariusz Kubok
prof. zw. dr hab. Czesław Kupisiewicz
prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki
prof. zw. dr hab. Władysław Markiewicz
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
dr hab. prof. UŁ Paweł Starosta
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss
prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy

Komitet Organizacyjny

dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur
– przewodnicząca

dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica
dr hab. prof. UŚ Jan Kajfosz
prof. dr hab. Marek Walancik
dr hab. Barbara Grabowska
dr hab. Marek Rembierz
dr Joanna Łodziana-Grabowska
dr Józef Szymeczek
dr inż. Łukasz Wróblewski
mgr Danuta Koenig
mgr Henryk Pieszka
mgr Maria Pindur
mgr Katarzyna Szkaradnik

Sekretarze LSNFiS
dr hab. Andrzej Kasperek – przewodniczący
dr Bogusław Dziadzia
dr Anna Gajdzica
mgr Edyta Diakowska-Kohut
mgr Joanna Kurek
mgr Maria Misik
mgr Anna Wróbel

 

Kontakt:
Bieżące informacje o organizowanej konferencji będą dostępne na stronie internetowej:
http://szkolaszczepanskiego.ustron.pl/
Adres do korespondencji:
Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego
dr Andrzej Kasperek
ul. Bielska 62,
43-400 Cieszyn

Umieszczone poniżej pliki zawierają kartę zgłoszenia (plik doc) oraz ogólne informacje (plik pdf):

Letnia Szkoła_NFiS_info i karta zgłoszenia
Letnia Szkoła_NFiS_karta zgłoszenia_plik_doc 

 

 

 

logotypydoprogramu