Program Szkoły 2014

08.09.2014 (poniedziałek)

8.00-9.00 – śniadanie (Hotel „Wilga” – Ustroń-Zawodzie)
9.10 – przejazd autokarem do Cieszyna
10.00-11.15 – Otwarcie LSNFiS
(Sala Sesyjna Ratusza Miejskiego w Cieszynie)

Powitanie gości

Stanisław Kubicius – Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego
Stanisław Malina – Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

Wystąpienia okolicznościowe

prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec – Honorowy Rektor LSNFiS
dr Artur Szczepański – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
prof. zw. dr hab. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego
Piotr Spyra – Wicewojewoda Śląski
Jerzy Nogowczyk – Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Mieczysław Szczurek – Burmistrz Miasta Cieszyna
Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
– JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
– JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Koncert:

Anna Trefon – absolwentka ze Złotym Dyplomem, doktorantka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie harfy, laureatka Międzynarodowego Konkursu Harfowego Reinla w Wiedniu
w 2012 roku
Maria Gmyrek – saksofon,  Wojciech Trefon – harfa
– uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
im. S. Moniuszki  w Bielsku-Białej

11.15-12.00 Wykład inauguracyjny

prof. zw. dr hab. Jerzy Buzek
Perspektywy rozwoju nauki polskiej poprzez pryzmat komisji zajmującej się badaniami naukowymi
w Parlamencie Europejskim

12.00-12.30– przerwa kawowa

12.30-14.00 Z cyklu – Wykłady Mistrzów

prof. zw. dr hab. Władysław Markiewicz
(członek rzeczywisty PAN)
Profesor Jan Szczepański w moim życiu i wspomnieniach

prof. zw. dr hab. Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski)
Polszczyzna po 1989 roku

Dyskusja

14.00-15.00 – obiad (Kamienica Konczakowskich, Rynek 19)

15.00 – przejazd autokarem do UŚ,
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

15.15-16.40 Panel Samorządowców
(Centrum Konferencyjne WEiNoE)
Moderatorzy:
mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz

Uczestnicy:
Piotr Spyra (Wicewojewoda Śląski),
Jerzy Nogowczyk (Starosta Cieszyński),
Mieczysław Szczurek (Burmistrz Cieszyna),
Ireneusz Szarzec (Burmistrz Ustronia),
Janina Żagan (Burmistrz Skoczowa),
Anna Grygierek (Burmistrz Strumienia),
Danuta Rabin (Wójt Gminy Istebna),
Andrzej Kondziołka (Wójt Gminy Zebrzydowice)
dr hab. prof. ATH Ewa Jurczyńska-McCluskey
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

15.30-16.30 Wykład dla studentów Uniwersytetu III Wieku
(Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie)

dr hab. prof. WSB Marek Walancik
(Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Rola jednostki w kształtowaniu własnego i społecznego bezpieczeństwa

16.40-17.00 – przerwa kawowa (Centrum Konferencyjne WEiNoE)

17.00-18.45 Seminarium naukowo-badawcze – sesja I
Twórczość naukowo-literacka Jan Szczepańskiego
w (re)interpretacji młodego pokolenia naukowców
Moderatorzy:
dr hab. prof. ATH Ewa Jurczyńska-McCluskey
dr hab. prof. UŁ Paweł Starosta

dr Victoria Dunaeva
(Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Warszawie)
Jan Szczepański w socjologii rosyjskiej

mgr Patricia Horn (Berlin)
Jan Szczepański: człowiek mówiący głosem intelektualisty o różnych warstwach i grupach społecznych,
jak i ich problemach, w sposób rozważny i uniwersalny

mgr Maria Pleskaczyńska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Czasowość, wewnętrzność, spotkanie w personalistycznej myśli Jana Szczepańskiego

mgr Katarzyna Szkaradnik (Uniwersytet Śląski)
Między podejrzliwością a wiarą w historię. O „sprawdzaniu sobą” historii i wizjach dziejów w piśmiennictwie
Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły

dr Kalina Kukiełko-Rogozińska
(Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)
Bliżej Natury. Socjologiczne ujęcie relacji ludzi i zwierząt

mgr Katarzyna Jas (Uniwersytet Śląski)
Osoby starsze w opinii cieszyńskich studentów

dr Natalia Ruman (Uniwersytet Śląski)
Śmierć „sprawą ludzką”. Powrót do sensu życia w czasie żałoby

Dyskusja

18.45 – przejazd autokarem do Ustronia

20.00 – Uroczysta kolacja (Hotel „Wilga” – Ustroń-Zawodzie)

 

09.09.2014 (wtorek)

8.00-9.00 – śniadanie (Hotel „Wilga” – Ustroń-Zawodzie)

9.00-11.00 – Konferencja naukowa – sesja II
(Sala Konferencyjna Hotelu „Wilga”)
Jana Szczepańskiego wizja uprawiania nauki a współczesne nauki humanistyczne i społeczne
Moderatorzy:
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, dr hab. Andrzej Kasperek

Wprowadzenie
dr Artur Szczepański
(Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie)
O modelach naukowych

dr hab. prof. UŚ Dariusz Kubok (Uniwersytet Śląski)
Co to znaczy być krytycznym?

prof. dr hab. Jan Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski)
Socjologia grup dyspozycyjnych jako nowa subdyscyplina naukowa

dr hab. prof. UŁ Paweł Starosta (Uniwersytet Łódzki)
Więź społeczna i wspólnota w dobie globalizacji

dr hab. prof. ATH Ewa Jurczyńska-McCluskey (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Oblicza czasu teraźniejszego. Trwałość wartości tradycyjnych czy zmiana kulturowa?
Polskie społeczeństwo 25 lat po transformacji ustrojowej

Dyskusja

11.00-11.30 – przerwa kawowa

11.30-13.00 – Konferencja naukowa – sesja III
Zróżnicowanie kulturowe w kontekście Jana Szczepańskiego refleksji śląskoznawczej
Moderatorzy:
dr hab. prof. UŚ Dariusz Kubok,
dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur

Wprowadzenie
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski)
Śląskie światy: tożsamość i stereotypy.
Refleksje wokół dzienników Jana Szczepańskiego z lat 1935-1945

ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Uniwersytet Śląski)
Posługa ekumeniczna biskupów cieszyńskich

prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec (Uniwersytet Ostrawski)
Procesy kulturowe na pograniczu i ich uwarunkowania

dr Józef Szymeczek (Prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej)
Polska mniejszość narodowa w Republice Czeskiej

Dyskusja

13.00-1400 – obiad

14.00 -16.15 – Warsztaty metodologiczne

dr Ireneusz Jeziorski
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Wykorzystanie danych wizualnych w metodzie biograficznej
– konstruowanie Bio-Dokumentu
(autoportretu badanej społeczności)

16.15-16.30 – przerwa kawowa

16.45 -19.30 – wycieczka na Równicę połączona z koncertem

20.00 – Kolacja

 

10.09.2014 (środa)

Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego dla młodzieży i nauczycieli ze szkół Ziemi Cieszyńskiej
(Centrum Konferencyjne UŚ WEiNOE w Cieszynie)

9.00-9.15 Otwarcie LSNFiS
Mieczysław Szczurek (Burmistrz Miasta Cieszyna)

9.15-10.00 Wykład inauguracyjny
prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec (Uniwersytet Ostrawski)
Profesor Jan Szczepański jako Człowiek i Uczony

10.00-10.15
Ogłoszenie wyników konkursu na esej pt. Odkrywanie mojej małej ojczyzny w kontekście Jana Szczepańskiego „Korzeniami wrosłem w ziemię” oraz uroczyste wręczenie nagród

10.15-12.00 Warsztaty dla młodzieży i nauczycieli

12.00-13.00 – obiad (stołówka studencka UŚ)

13.00-15.00 Gra miejska „Szlakiem Jana Szczepańskiego”

15.00 Quiz i ogłoszenie wyników

15.45 Zakończenie LSNFiS dla młodzieży i nauczycieli ze szkół cieszyńskich
Bogdan Ficek (Dyrektor Obsługi Jednostek Oświatowych)

11.09.2014 (czwartek)

Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego dla młodzieży i nauczycieli ze szkół Ziemi Cieszyńskiej
(Aula Gimnazjum nr 1 im. Jana Szczepańskiego w Ustroniu)

9.00-9.15 Otwarcie LSNFiS
Ireneusz Szarzec (Burmistrz Miasta Ustroń)

9.15-10.00 Wykład inauguracyjny

prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec (Uniwersytet Ostrawski)
Profesor Jan Szczepański:  Wszystko zawdzięczam rodzinnemu gniazdu

10.00-10.15
Ogłoszenie wyników konkursu na esej pt. Odkrywanie mojej małej ojczyzny w kontekście Jana Szczepańskiego „Korzeniami wrosłem w ziemię” oraz uroczyste wręczenie nagród

10.15-12.00 Warsztaty dla młodzieży i nauczycieli

12.00-13.00 – obiad (stołówka SP nr 1 w Ustroniu)

13.00-15.00 Gra miejska „Szlakiem Jana Szczepańskiego”

15.00 Quiz i ogłoszenie wyników

15.45 Zakończenie LSNFiS dla młodzieży
i nauczycieli ze szkół ustrońskich
Danuta Koenig
(Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki)

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Cieszyńskiego, Miasta Ustroń, Miasta Cieszyn.