Warsztaty 2014

           Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w I edycji Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, która odbędzie się w dniach 10 – 11 września 2014 roku w Cieszynie oraz Ustroniu. Idea tej Szkoły jest próbą realizacji marzenia profesora Jana Szczepańskiego, który w swoich „Dziennikach” (8 I 1940) wysunął ideę jej powołania w Ustroniu. W zamierzeniu Profesora Szkoła ta miała stać się trwałym i istotnym elementem życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim. Jan Szczepański pisał: „Będziemy mieli w Ustroniu dwie rzeczy cenne: bibliotekę i muzeum. A może uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu”.

            Zadaniem, które spełnić ma Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych jest popularyzacja dzieła Profesora Szczepańskiego, jednego z najsłynniejszych polskich socjologów, uczonego urodzonego w Ustroniu i tak mocno związanego z Ziemią Cieszyńską. W ramach Szkoły zostaną przeprowadzone warsztaty (międzykulturowe, edukacyjne, artystyczne), wygłoszone wykłady oraz zostanie zorganizowana dla młodzieży przez studentów Uniwersytetu Śląskiego gra uliczna w Cieszynie oraz Ustroniu. Podczas Szkoły zostanie rozstrzygnięty konkurs na esej.   

            Mamy nadzieję, że Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń szkolnych, edukacyjnych i kulturalnych organizowanych na Śląsku Cieszyńskim. Mamy zarazem nadzieję, że przebywając w zawsze przyjaznych dla młodych ludzi murach Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz w gmachu Gimnazjum nr 1 im. Prof. Jana Szczepańskiego, każdy z Was znajdzie dla siebie coś interesującego i wartego poświęcenia swojego czasu.

Koordynatorki warsztatów dla szkół:

mgr Maria Misik – koordynatorka warsztatów dla szkół na terenie Ustronia
mariamisik@o2.pl

mgr Edyta Diakowska-Kohut – koordynatorka warsztatów dla szkół na terenie Cieszyna
edyta.diakowska-kohut@us.edu.pl

Zaproszenie dla uczniów

Zaproszenie dla Dyrektorów

Propozycje warsztatów (pliki pdf):

dr S. Ruchała – Jestem człowiekiem! Mam swoje prawa i obowiązki! – refleksji kilka o granicach praw człowieka

dr G. Błahut – Pieniądze to nie wszystko

dr E. Tomaszewska – Poznaj samego siebie

dr D. Juruś – Granice wolności – granice tolerancji

dr B. Grabowska, dr Ł. Kwadrans – Kompetencje międzykulturowe nauczyciela (warsztat dla nauczycieli)

dr A. Sorkowicz – Wychowanie – wspólna przygoda

dr A. Minczanowska, dr G. Piechaczek-Ogierman – Strach ma wielkie oczy… czyli jak sobie radzić podczas publicznych wystąpień

mgr Julia Gąszczak-Wilde – Warsztaty plastyczne: Gazetowy pejzaż

mgr Jolanta Gisman-Stoch – Ja-Ty-My jesteśmy z tej ziemi. Obrazy ziemią sypane. Warsztaty plenerowe, artystyczno-integracyjne

mgr J. Staroń – Lniane warsztaty artystyczne „Lato”

mgr A. Gancarz – Pod prąd. Nonkonformiści w dziejach

 

KONKURS NA ESEJ

Serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów do wzięcia udziału w I edycji Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, która odbędzie się w dniach 8 – 11 września 2014 roku w Cieszynie oraz Ustroniu. Idea tej Szkoły jest próbą realizacji marzenia pro-fesora Jana Szczepańskiego, który w swoich „Dziennikach” (8 I 1940) wysunął ideę jej powołania w Ustroniu. W zamierzeniu Profesora Szkoła ta miała stać się trwałym i istotnym elementem życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim. Jan Szczepański pisał: „Będziemy mieli w Ustroniu dwie rzeczy cenne: bibliotekę i muzeum. A może uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu. Droga do realizacji tych marzeń jest jedna: Pra-ca”. Zadaniem, które spełnić ma Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych jest popularyzacja dzieła Profesora Szczepańskiego, jednego z najsłynniejszych polskich socjologów, uczonego urodzo-nego w Ustroniu i tak mocno związanego z Ziemią Cieszyńską. W ramach Szkoły zaplanowano, aby dwa dni (10 września w Cieszynie i 11 września w Ustro-niu) były poświęcone młodzieży. W tym czasie dla uczniów zostaną przeprowadzone przez pracowni-ków i studentów cieszyńskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji liczne warsztaty (międzykultu-rowe, edukacyjne, artystyczne) oraz wygłoszone wykłady. Dla młodzieży zostanie także zorganizowa-na w Cieszynie i Ustroniu gra miejska śladami Jana Szczepańskiego. Podczas Szkoły zostanie rozstrzy-gnięty konkurs na esej pt. Odkrywanie mojej małej ojczyzny w kontekście Jana Szczepańskiego „Korze-niami wrosłem w ziemię”. Mamy nadzieję, że Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szcze-pańskiego na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń szkolnych, edukacyjnych i kulturalnych organi-zowanych na Śląsku Cieszyńskim. Mamy też nadzieję, że zechcecie wziąć Państwo razem ze swoimi uczniami udział w tym przedsięwzięciu. Warunki uczestnictwa w konkursie na najlepsze eseje

1. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie eseju na temat Odkrywanie mojej małej ojczyzny w kon-tekście Jana Szczepańskiego „Korzeniami wrosłem w ziemię”. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego.

2. Objętość eseju nie powinna przekraczać objętości 8 stron (w przypadku wersji elektronicznej, czcionka Times New Roman, interlinia 1,5).

3. Prace należy przesłać w formie wydruku najpóźniej do 31 lipca 2014 roku na następujący ad-res: Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego Andrzej Kasperek ul. Bielska 62 43-400 Cieszyn

4. Na wydruku prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska autora eseju, nazwy szkoły oraz ewen-tualnie o podanie imienia i nazwiska nauczyciela będącego opiekunem ucznia w trakcie pisania pracy. Prosimy także o umieszczenie na końcu pracy podpisu autora.

5. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych przez jury składające się z członków Komitetu Organizacyjnego LSNFiS.

6. Nagrodzonych zostanie 6 najlepszych prac wśród nadesłanych przez uczniów gimnazjów oraz 6 najlepszych prac nadesłanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Plan dni warsztatowych:

10.09.2014 (środa)

Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego dla młodzieży i nauczycieli ze szkół Ziemi Cieszyńskiej
(Centrum Konferencyjne UŚ WEiNOE w Cieszynie)

9.00-9.15 Otwarcie LSNFiS
Mieczysław Szczurek (Burmistrz Miasta Cieszyna)

9.15-10.00 Wykład inauguracyjny
prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec (Uniwersytet Ostrawski)
Profesor Jan Szczepański jako Człowiek i Uczony

10.00-10.15
Ogłoszenie wyników konkursu na esej Odkrywanie mojej małej ojczyzny w kontekście Jana Szczepańskiego „Korzeniami wrosłem w ziemię” oraz uroczyste wręczenie nagród

10.15-12.00 Warsztaty dla młodzieży i nauczycieli

12.00-13.00 – obiad (stołówka studencka UŚ)

13.00-15.00 Gra miejska „Szlakiem Jana Szczepańskiego”

15.00 Quiz i ogłoszenie wyników

15.45 Zakończenie LSNFiS dla młodzieży i nauczycieli ze szkół cieszyńskich
Bogdan Ficek (Dyrektor Obsługi Jednostek Oświatowych)

11.09.2014 (czwartek)

Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego dla młodzieży i nauczycieli ze szkół Ziemi Cieszyńskiej
(Aula Gimnazjum nr 1 im. Jana Szczepańskiego w Ustroniu)

9.00-9.15 Otwarcie LSNFiS
Ireneusz Szarzec (Burmistrz Miasta Ustroń)

9.15-10.00 Wykład inauguracyjny

prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec (Uniwersytet Ostrawski)
Profesor Jan Szczepański:  Wszystko zawdzięczam rodzinnemu gniazdu

10.00-10.15
Ogłoszenie wyników konkursu na esej Odkrywanie mojej małej ojczyzny w kontekście Jana Szczepańskiego „Korzeniami wrosłem w ziemię” oraz uroczyste wręczenie nagród

10.15-12.00 Warsztaty dla młodzieży i nauczycieli

12.00-13.00 – obiad (stołówka SP nr 1 w Ustroniu)

13.00-15.00 Gra miejska „Szlakiem Jana Szczepańskiego”

15.00 Quiz i ogłoszenie wyników

15.45 Zakończenie LSNFiS dla młodzieży
i nauczycieli ze szkół ustrońskich
Danuta Koenig
(Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki)