Szkoła 2016 – program

10.10.2016 (poniedziałek)

7.45-8.45 – Śniadanie (Hotel Gambit – Cieszyn, ul. Bucewicza 18)

9.00 – Otwarcie WSNFiS (Sala Sesyjna Ratusza Miejskiego w Cieszynie)

9.00 – 10.00 – Powitanie gości: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz

Wystąpienia okolicznościowe osób reprezentujących Organizatorów Szkoły:

prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec – Honorowy Rektor WSNFiS
Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń
Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna
prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dr hab. Marek Rembierz: prezentacja książki W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom II 

10.00-10.45 – Wykład inauguracyjny:
prof. zw. dr hab. Jan Miodek: Nowe (stare) słowa współczesnej polszczyzny

10.45-11.00 – Przerwa kawowa

11.00-12.45 – Wykłady Mistrzów

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski: Odsłona akademickiej patologii

prof. dr hab. Ryszard Koziołek: Przemoc krzywdzących słów – strategie obronne

Dyskusja

13.00 – Przejazd autokarem do Ustronia

13.30-14.30 – Obiad (Restauracja Bahus, Ustroń, ul. 9 Listopada 10)

14.45-15.00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Prof. Jana Szczepańskiego

15.15-17.15 – Panel Samorządowy poświęcony aktualnym problemom pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim w działalności samorządowej i centralnej
(Moderatorzy: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz – MDK „Prażakówka”)

Uczestnicy: Ryszard Macura – burmistrz Cieszyna, Ireneusz Szarzec – burmistrz Ustronia, Andrzej Kondziołka – wójt Zebrzydowic, Stanisław Folwarczny – wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna, Andrzej Feber – wójt Stonawy, Roman Wróbel – wójt Bystrzycy

17.15-17.30 – Przerwa kawowa

17.30-18.40 – I dzień konferencji (Moderator: dr hab. Bogusław Dziadzia)
17.30-17.45 – dr Victoria Dunaeva: Wokół samotności i osamotnienia (spojrzenie psychologiczne)
17.45-18.00 – dr Katarzyna Środa-Więckowska: Komercjalizacja tradycyjnej twórczości i rękodzieła ludowego
18.00-18.15 – mgr Katarzyna Szkaradnik: Między dusznotą ulic a ścianami z książek. Semiotyczny pejzaż miast uniwersyteckich Jana Szczepańskiego
18.15-18.30 – mgr Maria Pleskaczyńska: O bohaterach i męczennikach – filozoficzne intuicje Jana Szczepańskiego w kontekście światowej myśli etycznej

Dyskusja

18.45 – Przejazd autokarem do Cieszyna

19.00 – Spacer po Cieszynie śladami Prof. Jana Szczepańskiego (w przypadku dobrej pogody)

20.00 – Uroczysta kolacja (Hotel Gambit – Cieszyn, ul. Bucewicza 18)

11.10.2016 (wtorek)

7.30-8.15 – Śniadanie (Hotel Gambit – Cieszyn, ul. Bucewicza 18)

8.30 – Przejazd autokarem do Stonawy (siedziba PZKO)

9.00-9.30 – Powitanie gości: burmistrz inż. Andrzej Feber – wystąpienie nt. działalności miejscowego koła PZKO

9.30-10.00 – Wykład: dr Józef Szymeczek: Przeobrażenia struktury narodowościowej Zaolzia po II wojnie światowej

10.00-10.30 – Wykład: mgr Marta Kmetˇ:  Współczesne polskie szkolnictwo na Zaolziu

10.30-10.45 – Przerwa kawowa

10.45-14.30 – Konferencja, drugi dzień, wykłady profesorskie (Moderator: dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur):

10.45-11.15 – ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański: Katolicyzm polski w procesie przemian
11.15-11.45 – doc. dr Zdeněk R. Nešpor, Ph. D:  Nowoczesny protestantyzm na Śląsku
11.45-12.15 – prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj: „Wykorzenienie” z pracy w perspektywie postaw i zachowań etosowych

12.15-12.30 – Przerwa kawowa

12.30-13.00 – dr hab. prof. UŁ Paweł Starosta: Przynależność w dobie globalizacji
13.00-13.30 – dr hab. prof. UO Teresa Sołdra-Gwiżdż: Socjologiczny ogląd Śląska w ujęciu Jana Szczepańskiego
13.30-14.00 – prof. dr hab. Zenon Gajdzica: Inny człowiek w ujęciu Jana Szczepańskiego jako inspiracja stosowania metody indywidualnych przypadków w naukach o niepełnosprawności

Dyskusja

14.30-15.30 – Obiad

Program artystyczny przygotowany przez polskie dzieci ze Stonawy (około 15.10)

15.30-17.00 – Panel polsko-czeski. Dzieje i recepcja filozofii czeskiej w polsko-czeskich relacjach kulturalnych. (moderator: dr hab. Marek Rembierz)

15.30-17.00 – Warsztaty metodologiczne: dr Iza Desperak: „Wenusjanki i Marsjanie”

17.00 -20.00 – Wycieczka po Zaolziu

20.30 – Kolacja (Hotel Gambit – Cieszyn, ul. Bucewicza 18)

III Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego
dla młodzieży i nauczycieli ze szkół ustrońskich
(Aula Gimnazjum nr 1 im. Jana Szczepańskiego w Ustroniu)

9.00-9.15  Otwarcie III WSNFiS dla młodzieży – Burmistrz Miasta Ustroń – Ireneusz Szarzec

9.15-9.30 wernisaż wystawy „Szufloda stela”

9.30-10.15  Wykład inauguracyjny prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec:

Ustroń Jana Szczepańskiego w językowym obrazie świata

10.15-10.25  ogłoszenie wyników konkursu na esej i uroczyste wręczenie nagród

10.30-12.00  warsztaty dla młodzieży i nauczycieli (I grupa: szkoły gimnazjalne)

10.45-12.15  warsztaty dla młodzieży i nauczycieli (II grupa: szkoły gimnazjalne)

10.30-11.30  zwiedzanie Muzeum Ustrońskiego – (III grupa: młodzież ponadgimnazjalna)

11.40-13.10  warsztaty dla młodzieży (III grupa: szkoły ponadgimnazjalne)

12.10-12.40 – I grupa zwiedzanie Muzeum Ustrońskiego

12.40-13.10 – II grupa zwiedzanie Muzeum Ustrońskiego

obiad (stołówka SP nr 1 w Ustroniu)

od 12.45  I grupa wracająca z Muzeum (szkoły gimnazjalne)

13.10  II grupa wracająca z Muzeum (szkoły gimnazjalne)

13.30  III grupa kończąca warsztaty(szkoły ponadgimnazjalne)

13.50  Zakończenie III WSNFiS dla młodzieży i nauczycieli ze szkół ustrońskich

III Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego
dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
16.00-17.00 – Wykład (MDK „Prażakówka”, Ustroń) 

dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński: Czy prawdziwe poznanie rzeczywistości jest możliwe?

13.10.2016 (czwartek)

III Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego
dla młodzieży i nauczycieli ze szkół cieszyńskich i Czeskiego Cieszyna
(Centrum Konferencyjne UŚ WEiNOE w Cieszynie)

9.00-9.15 Otwarcie III WSNFiS dla młodzieży – Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Cieszynie – Piotr Gruchel

9.15-10.00 wykład inauguracyjny prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec:

Jan Szczepański pomiędzy Ustroniem a Cieszynem

10.00-10.15 ogłoszenie wyników konkursu na esej i uroczyste wręczenie nagród

10.30-12.00 warsztaty dla młodzieży i nauczycieli (I grupa: szkoły gimnazjalne)

10.45-12.15 warsztaty dla młodzieży i nauczycieli (II grupa: szkoły ponadgimnazjalne)

obiad (stołówka studencka UŚ)

12.05 I grupa: szkoły gimnazjalne

12.30 II grupa: szkoły ponadgimnazjalne

13.00 Quiz wiedzy o prof. Szczepańskim

13.30 Zakończenie III WSNFiS dla młodzieży i nauczycieli ze szkół cieszyńskich

 

Organizator

Powiat Cieszyński
Miasto Cieszyn
Miasto Ustroń
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
Kongres Polaków w Republice Czeskiej

 

Patronat Honorowy

Artur Szczepański
Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego
Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego
Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna
Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. zw. dr hab. Antoni Różalski – JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej

Patronat

Komitet Nauk Filozoficznych PAN
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
Komitet Nauk Socjologicznych PAN
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Cieszynie i w Ustroniu
Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Łodzi
Kongres Polaków w Republice Czeskiej

  

Komitet Naukowy

prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec
– przewodniczący
prof. Margaret S. Archer
prof. dr hab. Piotr Gutowski
dr hab. prof. ATH Ewa Jurczyńska-McCluskey
dr hab. prof. UŚ Dariusz Kubok
prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki
prof. zw. dr hab. Władysław Markiewicz
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
dr hab. prof. UŁ Paweł Starosta
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss
prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy
dr hab. prof. UKSW Krzysztof Wielecki

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. Andrzej Kasperek – przewodniczący
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur
dr hab. Bogusław Dziadzia
dr hab. Marek Rembierz
dr hab. Anna Szafrańska-Gajdzica
dr Józef Szymeczek
mgr Piotr Gruchel
mgr Marta Kmeť
mgr Danuta Koenig
mgr Stanisław Kubicius
mgr Henryk Pieszka

 Sekretarze LSNFiS

mgr Edyta Diakowska-Kohut – przewodnicząca
dr Magdalena Bełza
mgr Magdalena Szadkowska

Kontakt:
Bieżące informacje o organizowanej konferencji będą dostępne na stronie internetowej:

Adres do korespondencji:
Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego
dr hab. Andrzej Kasperek
Bielska 62,
43-400 Cieszyn