Szkoła 2021

Program VIII Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych
im.
Profesora Jana Szczepańskiego

18.10.2021 (poniedziałek)

9.30 – Otwarcie WSNFiS (MDK „Prażakówka, Ustroń, ul. Daszyńskiego 28)

9.30 – 10.15 – Powitanie gości: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ

Wystąpienia okolicznościowe
dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ: prezentacja książki W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom VII

10.15-11.00 – Wykład inauguracyjny:
prof. dr hab. Tadeusz Sławek: „Zaczarowany flet” i „Don Giovanni”: lekcje Oświecenia dzisiaj

11.00-11.15 – Przerwa kawowa

Wykłady Mistrzów:

11.15-11.45 – prof. dr hab. Daniel Kadłubiec: Rozważania na temat: ”Kultura pogranicza cieszyńskiego była kulturą narodowego przetrwania, możliwego dzięki ogromnym siłom tkwiącym w społecznościach lokalnych”- /prof. Jan Szczepański

11.45-12.15 – dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ: Uniwersytet z/dla Pogranicza. O genius loci Cieszyńskiego Uniwersytetu w interpretacji Jana Szczepańskiego

Dyskusja

13.00-13.30 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Prof. Jana Szczepańskiego w Ustroniu