Warsztaty 2016

Warsztaty 2016

Oferta warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i nauczycieli:
Warsztaty 2016

Warsztaty dla uczniów gimnazjów

1. „Trening komunikacji społecznej w połączeniu z terapeutycznymi walorami sztuki”,

prowadzące: mgr Anna Gaweł, dr Renata Raszka Opis:

Trening komunikacji społecznej ma na celu uświadomienie jak ważnym elementem jest skuteczna komunikacja w codziennym funkcjonowaniu. Przybliżenie informacji na temat różnego rodzaju form komunikacji, autoprezentacji w życiu zawodowym. Druga część warsztatów ma na celu ukazanie właściwości sztuki w poprawie koncentracji uwagi czy przezwyciężaniu trudności związanych ze stresem.

2. „Oswajanie innego” – wprowadzenie do antropologii kulturowej”, prowadzący: dr G. Błahut

Opis:
Celem zajęć jest kształtowanie postaw tolerancji i otwartości a także obalenie stereotypów.

3. „Portret zapamiętany”, prowadzący: mgr Jakub Staroń Opis:

„Portret zapamiętany” to technika opierająca się na zapamiętanym portrecie swojej koleżanki lub kolegi z naprzeciwka. „Portret zapamiętany” polega na pracy z zamkniętymi, zawiązanymi szalem oczami i to właśnie od intuicji zależy decyzja o skończonej pracy czy też nie. Efekty pracy są zaskakujące. Warsztaty integrują grupę, uczą dystansu do siebie, rozwijają twórczo całokształt osoby.

Warsztaty może poprzedzić film dotyczący sztuki a nawiązujący do warsztatów artystycznych.

4. „Komunikacja alternatywna i wspomagająca”, prowadząca mgr Katarzyna Chrząszcz Opis:

warsztaty polegają na omówieniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej czyli podstawowych formy komunikacji z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (makaton, symbole blissa, piktogramy, PCSy itp.).

Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

1. „Komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie”, prowadząca: dr Katarzyna Jas

Opis:
Warsztaty poświęcone będą komunikacji interpersonalnej w rodzinie jako miejsce międzypokoleniowych kontaktów. W ramach warsztatów będziemy dyskutować o tym co łączy, a nie dzieli pokolenia. Wspólnie zastanowimy się nad znaczeniem jakie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych obecnie przypisują oddziaływaniom socjalizacyjno–wychowawczym dziadków.
Spotkanie to będzie okazją do przyjrzenia się własnym stereotypom i barierom w komunikacji na temat osób starszych. Warsztaty skłonią do refleksji nad własną starością, do której w myśl słów Profesora Jana Szczepańskiego należy się przygotować, „stworzyć filozofię starości tak, by nauczyć się być starym, jeszcze nim jesteśmy starzy, tak jak zawodu i dojrzałości uczymy się za młodu.”

2. „ Jednostka wobec totalitaryzmu”, prowadząca: dr Malwina Rolka

Warsztaty zajęciowe zaproponowane w ramach LSNSIFMS polegają na pracy w kilkuosobowych grupach w

pierwszym etapie i całej grupy pod koniec zajęć. W pierwszym etapie grupy używając materiałów plastycznych

konstruują wylosowany portret (najczęściej stereotypowy) obcego, innego, którego wyobrażenie kryje się pod

nazwą określonej narodowości lub pochodzenia etnicznego. Następnie jest ich prezentacja i za przewodnictwem prowadzącego zajęcia, następuje omówienie mechanizmów powstawania uprzedzeń oraz

stereotypów, ich weryfikacja. Na koniec jeśli starcza czasu i dyskusja przebiegnie owocnie prowadzący podaje

kilka zaskakujących ciekawostek, które dobrze wskazują na równoważność każdej kultury i równowartość i

godność każdego człowieka, co stanowi ogólny cel zajęć.

Opis:
Zajęcia mają na celu wyłonienie podstawowych cech totalitaryzmu, służących próbie zdefiniowania rozmaitych (historycznych i współczesnych) postaci zjawiska, w ramach czego podstawowym punktem odniesienia jest jego oddziaływanie na struktury osobowościowe jednostki uwikłanej w jego tryby. Pod względem metodycznym zajęcia oscylują wokół kształtowania umiejętności pracy z tekstem oraz samodzielności myślenia i wartościowania faktów kulturowych, stąd podstawową formą aktywności uczestników jest analiza źródeł historycznych i tekstów literackich, zawierających wskazaną problematykę, choć warsztaty zostały także wzbogacone elementami multimedialnymi.

3. „Pedagogika – nauka? praktyka?”, prowadząca: dr Anastazja Sorkowicz Opis:

Warsztaty polegają na prezentacji wybranych elementów kształcenia pedagogicznego, zaproszeniu do refleksji nad jego głównymi celami, współczesnymi wyzwaniami; ćwiczenia metodyczne rozwijające kompetencje pedagoga.

4. „Dehumanizacja czy/i degradacja współczesnego człowieka”, prowadząca: dr S. Ruchała

Opis:
Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Problematyka poruszana podczas zajęć będzie dotyczyła jakże aktualnego problemu, tj. dehumanizacji współczesnego człowieka – dehumanizacji czy/i degradacji? Choć Hannah Arendt w Korzeniach totalitaryzmu przedstawiła kolejne etapy dehumanizacji pozbawionego wolności człowieka XX wieku, można zadać sobie pytanie czy współcześnie nadal ów proces przebiega? – tym razem z pełnym przyzwoleniem i w imię szeroko pojętej wolności i praw człowieka. Wspólnie z młodzieżą zastanowimy się nad przyczynami takiego stanu rzeczy, spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie czy w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z kryzysem człowieka i człowieczeństwa? Czy może jest to kryzys „sztucznie nakręcany” przez szeroko pojęte media, a przede wszystkich nas ludzi pożądających coraz to nowych sensacji. Jeśli tak to czy i jak (czy w ogóle) ów stan można zmienić.

Warsztaty dla nauczycieli:

„Cyfrowa etnologia – przykłady realizacji i możliwości wykorzystania” prowadząca: dr A. Pieńczak

Opis:
Zajęcia dotyczyć będą wybranych realizacji związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie

kulturowym za pomocą cyfrowych form przekazu. W trakcie zajęć omówione zostaną współczesne projekty digitalizacyjne z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, w szczególności Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego oraz Cyfrowa Etnografia. Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z wybranymi bazami etnograficznymi, poznać zasady ich funkcjonowania oraz sposoby ich użytkowania dla przeciętnego użytkownika Internetu. Celem będzie również zapoznanie uczestników spotkania ze specyfiką pracy redaktora cyfrowego.