Konferencja


WOLNA SZKOŁA NAUK FILOZOFICZNYCH I SPOŁECZNYCH PROFESORA JANA SZCZEPAŃSKIEGO
16 – 19 października 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, która odbędzie się w dniach 16-19 października 2017 roku w Cieszynie, Ustroniu oraz Lesznej Dolnej. Sama idea takiej Szkoły jest współczesną formą realizacji marzenia profesora Szczepańskiego o „wolnej szkole nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu”, o którym pisał – pod datą 8 I 1940 – w swych „Dziennikach”. Wysunął w nich ideę powołania w Ustroniu takiej szkoły, jako stałego i istotnego elementu życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim: „A może uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu. Droga do realizacji tych marzeń jest jedna: Praca”. Ideę szkoły z „Dzienników” wydobył i skutecznie upowszechnił w środowisku lokalnym i akademickim prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec, który dokonał edycji „Dzienników”, a aktualnie jest Przewodniczącym Komitetu Naukowego Szkoły i jej Honorowym Rektorem.

Do udziału w Szkole zapraszamy socjologów, filozofów, pedagogów, historyków, antropologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin, zainteresowanych twórczością profesora Jana Szczepańskiego. Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji naukowej (16-17 października), która będzie jednym z elementów Szkoły. Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • Protestantyzm w dziejach Śląska, zwłaszcza Śląska Cieszyńskiego
  • O kulturze pogranicza
  • Zmienność i ciągłość kultury

3) Współczesne problemy wyższego wykształcenia

4) Współczesne role uczonych

  • Socjologiczne problemy współczesnego Śląska

 

Program Szkoły obejmuje także wykłady zaproszonych gości, warsztaty metodologiczne, panel z udziałem osób działających w sferze III sektora.

Na zgłoszenia wraz z abstraktami (do 1000 znaków) czekamy do 15 września 2017 roku. Wypełniony formularz prosimy przesłać na następujący adres: andrzej.kasperek@us.edu.pl

Informacja o akceptacji wystąpienia zostanie przekazana drogą elektroniczną do 20 września 2017 roku. Artykuły zostaną opublikowane w IV tomie serii „W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego”.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Andrzej Kasperek
Przewodniczący Komitetu      

Organizator:
Powiat Cieszyński
Miasto Cieszyn
Miasto Ustroń
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej

 

Patronat Honorowy

Artur Szczepański

Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego

Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego

Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego

Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna

Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Antoni Różalski

Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej dr hab. Dorota Misiejuk

Patronat
Komitet Nauk Filozoficznych PAN
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
Komitet Nauk Socjologicznych PAN
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Cieszynie i w Ustroniu
Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Łodzi
Kongres Polaków w Republice Czeskiej

 

Komitet Naukowy
prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec
– przewodniczący
prof. Margaret S. Archer
prof. dr hab. Piotr Gutowski
dr hab. prof. ATH Ewa Jurczyńska-McCluskey
dr hab. prof. UŚ Dariusz Kubok
prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
dr hab. prof. UŁ Paweł Starosta
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss
prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy
dr hab. prof. UKSW Krzysztof Wielecki

 

Komitet Organizacyjny
dr hab. Andrzej Kasperek
– przewodniczący
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
dr hab. Bogusław Dziadzia
dr hab. Marek Rembierz
dr Józef Szymeczek
mgr Piotr Gruchel
mgr Marta Kmeť
mgr Danuta Koenig
mgr Stanisław Kubicius
mgr Henryk Pieszka

 

Sekretarze LSNFiS

mgr Edyta Diakowska-Kohut – przewodnicząca
dr Magdalena Bełza-Gajdzica
mgr Magdalena Szadkowska

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO POPRANIA: Konferencja_zaproszenie_2017

UWAGA! Nie przewidujemy pobierania żadnych opłat konferencyjnych. Uczestnikom zapewniamy pokrycie kosztów dwóch obiadów w trakcie trwania konferencji, uroczystą kolację, poczęstunek podczas obrad, publikację artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji w IV tomie pracy „W kręgu myśli profesora Jana Szczepańskiego”). Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu „Wilga” w Ustroniu.

Hotel Uzdrowiskowy „Wilga”***
ul. Zdrojowa 7, 43-450 Ustroń
e-mail: recepcja@wilga-hotel.pl
nr tel. 33 856 63 00
(przy rezerwacji prosimy zaznaczyć, że bierzecie Państwo udział w Wolnej Szkole Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego)

Adres do korespondencji:
Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego
dr hab. Andrzej Kasperek
Bielska 62,
43-400 Cieszyn