Konferencja


WOLNA SZKOŁA NAUK FILOZOFICZNYCH I SPOŁECZNYCH PROFESORA JANA SZCZEPAŃSKIEGO
16 – 19 października 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, która odbędzie się w dniach 16-19 października 2017 roku w Cieszynie, Ustroniu oraz Lesznej Dolnej. Sama idea takiej Szkoły jest współczesną formą realizacji marzenia profesora Szczepańskiego o „wolnej szkole nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu”, o którym pisał – pod datą 8 I 1940 – w swych „Dziennikach”. Wysunął w nich ideę powołania w Ustroniu takiej szkoły, jako stałego i istotnego elementu życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim: „A może uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu. Droga do realizacji tych marzeń jest jedna: Praca”. Ideę szkoły z „Dzienników” wydobył i skutecznie upowszechnił w środowisku lokalnym i akademickim prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec, który dokonał edycji „Dzienników”, a aktualnie jest Przewodniczącym Komitetu Naukowego Szkoły i jej Honorowym Rektorem.

Do udziału w Szkole zapraszamy socjologów, filozofów, pedagogów, historyków, antropologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin, zainteresowanych twórczością profesora Jana Szczepańskiego. Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji naukowej (16-17 października), która będzie jednym z elementów Szkoły. Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • Protestantyzm w dziejach Śląska, zwłaszcza Śląska Cieszyńskiego
  • O kulturze pogranicza
  • Zmienność i ciągłość kultury

3) Współczesne problemy wyższego wykształcenia

4) Współczesne role uczonych

  • Socjologiczne problemy współczesnego Śląska

 

Program Szkoły obejmuje także wykłady zaproszonych gości, warsztaty metodologiczne, panel z udziałem osób działających w sferze III sektora.

Na zgłoszenia wraz z abstraktami (do 1000 znaków) czekamy do 15 września 2017 roku. Wypełniony formularz prosimy przesłać na następujący adres: andrzej.kasperek@us.edu.pl

Informacja o akceptacji wystąpienia zostanie przekazana drogą elektroniczną do 20 września 2017 roku. Artykuły zostaną opublikowane w IV tomie serii „W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego”.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Andrzej Kasperek
Przewodniczący Komitetu      

Organizator:
Powiat Cieszyński
Miasto Cieszyn
Miasto Ustroń
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej

 

Patronat Honorowy

Artur Szczepański

Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego

Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego

Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego

Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna

Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Antoni Różalski

Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej dr hab. Dorota Misiejuk

Patronat
Komitet Nauk Filozoficznych PAN
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
Komitet Nauk Socjologicznych PAN
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Cieszynie i w Ustroniu
Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Łodzi
Kongres Polaków w Republice Czeskiej

 

Komitet Naukowy
prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec
– przewodniczący
prof. Margaret S. Archer
prof. dr hab. Piotr Gutowski
dr hab. prof. ATH Ewa Jurczyńska-McCluskey
dr hab. prof. UŚ Dariusz Kubok
prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
dr hab. prof. UŁ Paweł Starosta
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss
prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy
dr hab. prof. UKSW Krzysztof Wielecki

 

Komitet Organizacyjny
dr hab. Andrzej Kasperek
– przewodniczący
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
dr hab. Bogusław Dziadzia
dr hab. Marek Rembierz
dr Józef Szymeczek
mgr Piotr Gruchel
mgr Marta Kmeť
mgr Danuta Koenig
mgr Stanisław Kubicius
mgr Henryk Pieszka

 

Sekretarz WSNFiS

dr Malwina Rolka

 

16.10.2017 (poniedziałek)

9.00 – Otwarcie WSNFiS (MDK „Prażakówka”, Ustroń, ul. Daszyńskiego 28)

9.00 – 10.00 – Powitanie gości: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz

Wystąpienia okolicznościowe:

prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec – Honorowy Rektor WSNFiS; Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego; Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń; Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna; bp dr Adrian Korczago, Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr hab. Marek Rembierz: prezentacja książki W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom III

dr Katarzyna Marcol: prezentacja Księgi dedykowanej Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi pt. Językowe i kulturowe modelowanie świata

9.45-10.00 – występ artystyczny:  Marlena Janik (uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie)

10.00-10.30 – Wykład inauguracyjny:

prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek: Reminiscencja Księstwa Cieszyńskiego – stąd płynie siła

10.30-11.00 – Przerwa kawowa

11.00-12.30 – Wykłady Mistrzów:

11.00-11.45 – prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański, członek korespondent PAN: Ojczyzny prywatne: ludzie – instytucje – przestrzenie i miejsca

11.45-12.30 – prof.  zw. dr hab. Daniel Kadłubiec: Reformacja i jej konsekwencje na cieszyńskiej ziemi

Dyskusja

13.00-13.15 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Prof. Jana Szczepańskiego

13.30-14.30 – Obiad (pierogarnia „U Aniołów”, ul. Grażyńskiego 2)

14.45-17.00 – I dzień konferencji (MDK „Prażakówka”, Ustroń, ul. Daszyńskiego 28) – moderator: dr hab. Andrzej Kasperek

14.45-15.05 – ks. prof. dr hab. Józef Budniak: Ekumenizm w Polsce – ruch pełen kontrastów

15.05-15.25 – prof. dr Zdeněk R. Nešpor, Ph. D: Kościoły i społeczeństwo na czeskim Śląsku

15.25-15.45 – Anna Gluza: Kilka uwag na temat prac edycyjnych nad III tomem Dzienników Jana Szczepańskiego

15.45-16.05 – dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ:  Uczestnictwo obywatelskie w Europie

16.05-16.25 – prof.  zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj: Konsekwencje urynkowienia wyższego wykształcenia  na  polskich uniwersytetach

16.25-16.45 – prof. ndzw. dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak: Uczony/uczona – krytyczni intelektualiści, zaangażowani uczestnicy życia publicznego (śladami mistrzów)

Dyskusja

17.00-17.30 – Przejazd autokarem do Cieszyna

17.30-19.00 – Promocja książki prof. zw. dr hab. Daniela Kadłubca Płyniesz Olzo  („Kornel i Przyjaciele”, ul. Sejmowa 1, Cieszyn), moderator: dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski)

19.30 – Uroczysta kolacja (Kamienica Konczakowskich, Rynek 19, Cieszyn)

17.10.2017 (wtorek)

9.00-13.00 – II część konferencji („Wilga”, ul. Zdrojowa 7, Ustroń) – moderator: prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

9.00-9.20 – dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ: Stare i nowe dylematy etyczne w badaniach biograficznych

9.20-9.40 – dr hab., prof. nadzw. UO Teresa Sołdra-Gwiżdż: Kwestia tożsamości etnicznej przesiedleńców z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na Śląsku Opolskim jako problem socjologiczny

9.40 – 10.00 – dr Danuta Kocurek: Kulturotwórcza działalność amatorskich zespołów teatralnych na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX wieku- do 1918 roku

10.00-10.20 – dr Katarzyna Waniek: Paradoksy międzykulturowej pracy pośredniczącej

10.20-10.40 – mgr Katarzyna Szkaradnik: Śląsk Cieszyński w orbicie zainteresowań nowego regionalizmu w badaniach literackich

10.40-11.00 – mgr Maria Pleskaczyńska: Doskonalenie siebie, innych i świata jako przejaw ludzkiej indywidualności w koncepcji Jana Szczepańskiego

Dyskusja

11.15-11.30 – Przerwa kawowa

11.30-13.30 – Warsztaty metodologiczne:

dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ, dr Katarzyna Waniek: Autobiograficzny wywiad narracyjny – najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia wywiadu i analizy transkrypcji

13.30-14.30 – obiad („Wilga” Ustroń)

14.30-15.00 – przejazd autokarem z Ustronia przez Cieszyn do Lesznej Dolnej

15.00- 18.00 – PZKO w Lesznej Dolnej (70-lecie PZKO)

Program artystyczny połączony z poczęstunkiem w PZKO w Lesznej Dolnej

18.00 – Powrót do Cieszyna i Ustronia

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO POPRANIA: Konferencja_zaproszenie_2017

UWAGA! Nie przewidujemy pobierania żadnych opłat konferencyjnych. Uczestnikom zapewniamy pokrycie kosztów dwóch obiadów w trakcie trwania konferencji, uroczystą kolację, poczęstunek podczas obrad, publikację artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji w IV tomie pracy „W kręgu myśli profesora Jana Szczepańskiego”). Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu „Wilga” w Ustroniu.

Hotel Uzdrowiskowy „Wilga”***
ul. Zdrojowa 7, 43-450 Ustroń
e-mail: recepcja@wilga-hotel.pl
nr tel. 33 856 63 00
(przy rezerwacji prosimy zaznaczyć, że bierzecie Państwo udział w Wolnej Szkole Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego)

Adres do korespondencji:
Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego
dr hab. Andrzej Kasperek
Bielska 62,
43-400 Cieszyn