Kontakt

Kontakt:

Adres do korespondencji:
Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego
dr hab. Andrzej Kasperek
ul. Bielska 62,
43-400 Cieszyn

dr hab. Andrzej Kasperek – przewodniczący zespołu WSNFiS
andrzej.kasperek@us.edu.pl (pod ten adres należy kierować zgłoszenia na konferencję)

Sekretarz WSNFiS

dr Malwina Rolka