Panel

09.00-12.00
23.10.2019 (środa)
Panel dyskusyjny
Udział młodego pokolenia w życiu publicznym
(Centrum Konferencyjne, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62).
Moderują mgr Stanisław Kubicius i dr hab. Marek Rembierz
Udział wezmą:
Grzegorz Cymorek – Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec,
Janusz Hudziec – Radny Powiatu Cieszyńskiego, Wiceprezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego,
Christian Jaworski – Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, Prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego,
Petr Kantor – Współzałożyciel Stowarzyszenia Transgranicznego Centrum Wolontariatu, Prezes Fundacji Laja,
Szymon Słupczyński – Radny Miasta Cieszyna, Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna „Siła”.