Program szkoły

Program IV Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego

16.10.2017 (poniedziałek)

9.00 – Otwarcie WSNFiS (MDK „Prażakówka”, Ustroń, ul. Daszyńskiego 28)

9.00 – 10.00 – Powitanie gości: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz

Wystąpienia okolicznościowe:

prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec – Honorowy Rektor WSNFiS; Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego; Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń; Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna; bp dr Adrian Korczago, Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr hab. Marek Rembierz: prezentacja książki W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom III

dr Katarzyna Marcol: prezentacja Księgi dedykowanej Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi pt. Językowe i kulturowe modelowanie świata

9.45-10.00 – występ artystyczny:  Marlena Janik (uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie)

10.00-10.30 – Wykład inauguracyjny:

prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek: Reminiscencja Księstwa Cieszyńskiego – stąd płynie siła

10.30-11.00 – Przerwa kawowa

11.00-12.30 – Wykłady Mistrzów:

11.00-11.45 – prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański, członek korespondent PAN: Ojczyzny prywatne: ludzie – instytucje – przestrzenie i miejsca

11.45-12.30 – prof.  zw. dr hab. Daniel Kadłubiec: Reformacja i jej konsekwencje na cieszyńskiej ziemi

Dyskusja

13.00-13.15 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Prof. Jana Szczepańskiego

13.30-14.30 – Obiad (pierogarnia „U Aniołów”, ul. Grażyńskiego 2)

14.45-17.00 – I dzień konferencji (MDK „Prażakówka”, Ustroń, ul. Daszyńskiego 28) – moderator: dr hab. Andrzej Kasperek

14.45-15.05 – ks. prof. dr hab. Józef Budniak: Ekumenizm w Polsce – ruch pełen kontrastów

15.05-15.25 – prof. dr Zdeněk R. Nešpor, Ph. D: Kościoły i społeczeństwo na czeskim Śląsku

15.25-15.45 – Anna Gluza: Kilka uwag na temat prac edycyjnych nad III tomem Dzienników Jana Szczepańskiego

15.45-16.05 – dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ:  Uczestnictwo obywatelskie w Europie

16.05-16.25 – prof.  zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj: Konsekwencje urynkowienia wyższego wykształcenia  na  polskich uniwersytetach

16.25-16.45 – prof. ndzw. dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak: Uczony/uczona – krytyczni intelektualiści, zaangażowani uczestnicy życia publicznego (śladami mistrzów)

Dyskusja

17.00-17.30 – Przejazd autokarem do Cieszyna

17.30-19.00 – Promocja książki prof. zw. dr hab. Daniela Kadłubca Płyniesz Olzo  („Kornel i Przyjaciele”, ul. Sejmowa 1, Cieszyn), moderator: dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski)

19.30 – Uroczysta kolacja (Kamienica Konczakowskich, Rynek 19, Cieszyn)

17.10.2017 (wtorek)

9.00-13.00 – II część konferencji („Wilga”, ul. Zdrojowa 7, Ustroń) – moderator: prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

9.00-9.20 – dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ: Stare i nowe dylematy etyczne w badaniach biograficznych

9.20-9.40 – dr hab., prof. nadzw. UO Teresa Sołdra-Gwiżdż: Kwestia tożsamości etnicznej przesiedleńców z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na Śląsku Opolskim jako problem socjologiczny

9.40 – 10.00 – dr Danuta Kocurek: Kulturotwórcza działalność amatorskich zespołów teatralnych na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX wieku- do 1918 roku

10.00-10.20 – dr Katarzyna Waniek: Paradoksy międzykulturowej pracy pośredniczącej

10.20-10.40 – mgr Katarzyna Szkaradnik: Śląsk Cieszyński w orbicie zainteresowań nowego regionalizmu w badaniach literackich

10.40-11.00 – mgr Maria Pleskaczyńska: Doskonalenie siebie, innych i świata jako przejaw ludzkiej indywidualności w koncepcji Jana Szczepańskiego

Dyskusja

11.15-11.30 – Przerwa kawowa

11.30-13.30 – Warsztaty metodologiczne:

dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ, dr Katarzyna Waniek: Autobiograficzny wywiad narracyjny – najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia wywiadu i analizy transkrypcji

13.30-14.30 – obiad („Wilga” Ustroń)

14.30-15.00 – przejazd autokarem z Ustronia przez Cieszyn do Lesznej Dolnej

15.00- 18.00 – PZKO w Lesznej Dolnej (70-lecie PZKO)

Program artystyczny połączony z poczęstunkiem w PZKO w Lesznej Dolnej

18.00 – Powrót do Cieszyna i Ustronia

 

IV Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego

dla młodzieży i nauczycieli

 

18 X 2017 (środa)

09.15Otwarcie WSNFiS dla młodzieży – Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Cieszynie mgr Piotr Gruchel (Centrum Konferencyjne UŚ WEiNOE w Cieszynie)

09.30-12.00 – Panel dyskusyjny Drogi do sukcesu w działalności publicznej i prywatnej z udziałem: Tadeusza Farny, Doroty Kohut, Anny Wójcik-Pruszyńskiej oraz Mariusza Wałacha. Moderatorzy: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz

12.00-12.30 – Obiad (stołówka studencka UŚ)

12.35-14.00 – Warsztaty dla uczniów

Szkoły ponadgimnazjalne

Warsztaty fotograficzne Patrzeć i widzieć – zatrzymać obraz otaczającego świata w fotografii

Warsztaty humanistyczne Jednostka wobec totalitaryzmu

Szkoły gimnazjalne

Warsztaty Bum bum rurki

Warsztaty antropologiczne Kim ja jesteśmy?

14.05 – Zakończenie

 

19 X 2017 (czwartek)

10.00 – Otwarcie WSNFiS – Dyrektor Gimnazjum nr 1 Leszczek Szczypka (Aula Gimnazjum nr 1 im. Jana Szczepańskiego w Ustroniu)

10.15-11.00 – Wykład inauguracyjny prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec (Uniwersytet Ostrawski) Ustroń oczami Profesora Jana Szczepańskiego

11.15-12.45 Warsztaty dla uczniów

Szkoły ponadgimnazjalne

Warsztaty fotograficzne Patrzeć i widzieć – zatrzymać obraz otaczającego świata w fotografii

Szkoły gimnazjalne

Warsztaty Język migowy jako forma komunikacji integrująca społeczeństwo

Warsztaty Trening komunikacji społecznej połączeniu z terapeutycznymi walorami sztuki

Warsztaty teatralne Zacznij od improwizacji

12.50-13.20 Obiad (stołówka SP nr 1 w Ustroniu)

13.25 Zakończenie