Program szkoły

Program IV Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego

16.10.2017 (poniedziałek)

7.45-8.45 – Śniadanie (Hotel „Wilga” – Ustroń)

9.00 – Otwarcie WSNFiS (MDK „Prażakówka”)

9.00 – 10.00 – Powitanie gości: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz

Wystąpienia okolicznościowe osób reprezentujących Organizatorów Szkoły

dr hab. Marek Rembierz: prezentacja książki W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom III

10.00-10.45 –  Wykład inauguracyjny:

10.45-11.00 – Przerwa kawowa

11.00-12.45 – Wykłady Mistrzów

Dyskusja

13.00-13.15 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Prof. Jana Szczepańskiego

13.30-14.30 – Obiad (Willa Kolor)

14.45-17.00 – I dzień konferencji

17.00-17.30 – Przejazd autokarem do Cieszyna

18.00 – Spacer po Cieszynie śladami Prof. Jana Szczepańskiego (w przypadku dobrej pogody) połączony z promocją książki prof. Daniela Kadłubca „Płyniesz Olzo”)

20.00 – Uroczysta kolacja

17.10.2017 (wtorek)

7.30-8.30 – Śniadanie („Wilga” Ustroń)

9.00-13.00 – II część konferencji („Wilga” Ustroń)

warsztaty dla młodszych pracowników

wykłady zaproszonych gości oraz uczestników konferencji

przerwa kawowa

13.00-14.00 – obiad („Wilga” Ustroń)

9.00-12.00 – Panel Samorządowy (Centrum konferencyjne, UŚ, Cieszyn)

(Moderatorzy: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz – MDK „Prażakówka”)

13.00-14.00 – obiad (Stołówka Studencka Cieszyn)

14.30-15.00 – przejazd autokarem z Ustronia przez Cieszyn do Lesznej Dolnej

15.00- 18.00 – PZKO w Lesznej Dolnej (70-lecie PZKO)

Program artystyczny

kolacja/poczęstunek w PZKO w Lesznej Dolnej

20.00 – Kolacja („Wilga” Ustroń)