Warsztaty

WARSZTATY W Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu 06 2023

Informacje archiwalne:

VI Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego
dla młodzieży ze szkół cieszyńskich

23 X 2019  (środa)
(Centrum Konferencyjne UŚ WSiNoE w Cieszynie)

09.00 Otwarcie VI WSNFiS dla młodzieży
09.15-12.00 Panel dyskusyjny Udział młodego pokolenia w życiu publicznym. Udział wezmą: Grzegorz Cymorek – Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec, Janusz Hudziec – Radny Powiatu Cieszyńskiego, Wiceprezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego, Christian Jaworski – Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, Prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego, Petr Kantor – Współzałożyciel Stowarzyszenia Transgranicznego Centrum Wolontariatu, Prezes Fundacji Laja, Szymon Słupczyński – Radny Miasta Cieszyna, Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna „Siła”.

12.00-12.30  Obiad (stołówka studencka UŚ)
12.35-14.00 Warsztaty dla uczniów szkół cieszyńskich
Warsztaty dla uczniów szkół średnich
Warsztaty fotograficzne Patrzeć i widzieć – zatrzymać obraz otaczającego świata w fotografii (mgr inż. Leszek Żaba)
Warsztaty psychologiczne Manipulacja, czyli wywieranie wpływu na ludzi
(dr Anna Porczyńska-Ciszewska)

Warsztaty dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej
Warsztaty z psychodramy (dr Dorota Prysak)
Warsztaty Na lekcji w wiślańskiej szkole (mgr Sylwia Tumidajska)
Warsztaty muzyczne Muzyka w bajkach, w filmach, w życiu…
(dr Anna Trzcionka-Wieczorek)

14.05  Zakończenie VI WSNFiS dla młodzieży ze szkół cieszyńskich

24 X 2019  (czwartek)
(Aula Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu)

10.00 Otwarcie VI WSNFiS
10.15-11.00 Wykład inauguracyjny prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec (Uniwersytet Ostrawski) O Profesorze Janie Szczepańskim i Ziemi Cieszyńskiej
11.15-12.45 Warsztaty dla uczniów
Warsztaty dla uczniów szkół średnich
Warsztaty fotograficzne Patrzeć i widzieć – zatrzymać obraz otaczającego świata w fotografii (mgr inż. Leszek Żaba)
Warsztaty dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej
Warsztaty z psychodramy (dr Dorota Prysak)
Warsztaty Na lekcji w wiślańskiej szkole (dr Michał Kawulok)
Warsztaty muzyczne Muzyka w bajkach, w filmach, w życiu…
(dr Anna Trzcionka-Wieczorek)

12.50-13.20 Obiad (stołówka SP nr 1 w Ustroniu)
13.25  Zakończenie VI WSNFiS